Novo ruho igrališta

Novo ruho igrališta

Zaklada ” Kajo Dadić ” financirala je obnovu dječjeg grališta pod nazivom ” Novo ruho igrališta “.