Cvite! Ča lipše od tebe miriše? Dite!

17.10.2019

Natječaj za  čistača/icu (na određeno radno vrijeme)
Preuzmi

17.10.2019

Natječaj za  odgajatelja/icu (na određeno radno vrijeme)
Preuzmi

17.10.2019

Natječaj za  odgajatelja/icu (određeno radno vrijeme do 31.08.2020)
Preuzmi

13.09.2019

Natječaj za zdravstvenog voditelja/icu
Preuzmi

15.06.2019

Natječaj  za pedagoga
Preuzmi

06.02.2019

Natječaj za odgajatelja/odgajateljicu (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
Preuzmi

29.01.2019

PLAN NABAVE 2019
Preuzmi

29.01.2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VRTIĆA ZA 2018.
Preuzmi

09.01.2019

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU
Preuzmi

31.12.2018

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.
Preuzmi

31.12.2018

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA CVIT ZA 2019. GODINU
Preuzmi

11.09.2018

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU
Preuzmi

11.09.2018

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
Preuzmi

19.07.2018

Natječaj za zdravstvenog voditelja/icu
Preuzmi

13.06.2018

Natječaj za čistač/icu (na neodređeno – nepuno radno vrijeme)
Preuzmi

26.03.2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VRTIĆA ZA 2017. GODINU
Preuzmi

20.03.2018

Natječaj za stručnog suradnika – pedagoga – pripravnika
Preuzmi

07.03.2018

Natječaj za odgajatelja / icu
Preuzmi

20.02.2018

Plan nabave za 2018 godinu.
Preuzmi

26.01.2018

Financijski izvještaj vrtića za 2017.
Preuzmi

07.12.2017

natječaj za odgojitelja/icu – pripravnik/icu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Jedan (1) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme – puno  radno vrijeme.
Preuzmi

03.11.2017

Godišnji plan i program rada u pedagoškoj 2017/2018 godini.
Preuzmi

17.10.2017

Natječaj za kuhara/kuharicu / 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme – nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno.
Preuzmi

17.10.2017

Natječaj odgajatelj/odgojiteljica / dva izvršitelja/ice na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom.
Preuzmi

1010.2017

Godišnje ostvarivanje plana i programa rada u pedagoškoj 2016/2017 godini.
Preuzmi

28.06.2017

Obavijest o odabiru ponude za putničko vozilo
Preuzmi

08.06.2017

POZIV ZA NABAVU PUTNIČKOG VOZILA
Poziv
Prilog 1 i prilog 2

08.06.2017

Natječaj za radno mjesto čistačica  – nepuno radno vrijeme – određeno radno vrijeme
Preuzmi

09.03.2017

PLAN NABAVE ZA 2017
Preuzmi

09.03.2017

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VRTIĆA ZA 2016.
Preuzmi

08.03.2017

Natječaj za odgojitelja/icu
Preuzmi

14.02.2017

Financijski plan vrtića
Preuzmi

27.10.2016

Natječaj za odgojitelje/ice pripravnici – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog oodnosa.
Preuzmi

Natječaj za radno mjesto kuhara/icu
Preuzmi

12.10.2016

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU NA ODREĐENO RADNO VRIJEME ( 2 )

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME ( 2 )

PREUZMI PDF